Privacy

Tessa Walraven maakt gebruik van een digitaal programma waarin de patiëntendossiers worden gemaakt en het behandelverloop wordt bijgehouden. Dit programma is versleuteld middels wachtwoord en gebruikersnaam. Tessa is aangesloten bij de beroepsvereniging NVFD en heeft een geheimhoudingsplicht over uw gegevens. Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en emailadres worden in de administratie opgenomen.
Van uw dier worden naam, ras, chipnummer (indien van belang voor verzekering), geslacht, geboortedatum, klachten en behandeling verwerkt in het patiëntendossier.

De gegevens van u en uw dier worden gedurende 10 jaar in de software bewaard zodat Tessa bij eventuele vervolgconsulten inzage heeft in gezondheid en behandelverleden en eventuele reacties op behandeling. Wanneer u deze gegevens eerder verwijderd wilt hebben zoals bijvoorbeeld bij overlijden van uw dier of direct na afsluiten van een behandeltraject kunt u dit aangeven. Financiële gegevens hebben een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

 

Wanneer een behandeltraject van uw dier gestart wordt en wanneer deze is afgerond wordt er verslag gedaan naar de verwijzend dierenarts en eventuele andere dierenartsen die betrokken zijn bij uw dier. Indien noodzakelijk en gewenst gebeurt dit ook tussentijds. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met uw verwijzend dierenarts indien dit gewenst is. In de verslaglegging worden naast de  naam, geboortedatum, geslacht en ras van uw hond, klachten en behandeluitkomst ook uw naam en woonplaats opgenomen. Een verslag wordt per email in PDF verzonden naar de dierenarts. Tessa zal alleen in overleg met u en met uw toestemming informatie verstrekken. Gaat u hiermee niet akkoord, geef dit dan aan.